budowa zagęszczarki do gruntu

Zagęszczarka

Zagęszczarka (np. zagęszczarka wibracyjna, zagęszczarka płytowa, "skoczek") – to maszyna stosowana do zagęszczania podłoża (gruntu, nawierzchni) poprzez proces wibrowania. Elementem roboczym jest płyta metalowa wzbudzana przez układ wibracyjny napędzany silnikiem elektrycznym

Maszyny budowlane

Maszyny budowlane – grupa urządzeń stosowanych w robotach budowlanych.Powszechnie przyjmuje się następujący podział tego typu urządzeń: maszyny do robót ziemnych koparki ładowarki łyżkowe maszyny do płaskiego odspajania gruntu spycharki zgarniarki równiarki zrywarki maszyny do zagęszczania

Maszyna do robót ziemnych

Maszyna do robót ziemnych – maszyna robocza, z reguły ciężka służąca do urabiania gruntów różnej kategorii przez: oddzielanie (odspajanie) warstwy gruntu zwanej urobkiem usuwanie urobku na środki transportowe lub na zwał załadunek urobku przesuwanie urobku zasypywanie urobkiem

Kanał Haweli

Kanał Haweli (niem. Havelkanal) – kanał wodny zaprojektowany w czasach NRD (nazywał się wtedy "Kanal des Friedens" ) jako obejściowa droga wodna, omijająca Berlin Zachodni w ramach większego projektu tworzenia obwodnicy transportowej wokół Berlina (Berliner Außenring). Budowa została

Oblężenie Korsunia na Krymie

ruskie użyły dużej liczby machin miotających, przywiezionych na okrętach. Dodatkowo okręty ruskie utworzyły blokadę miasta od strony morza. Korsuń był silną twierdzą posiadającą kamienne mury. Szturm zdecydowano się przeprowadzić zatem za pomocą rampy-nasypu. Kilkumiesięczna budowa rampy nie przyniosła

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.