wskaźnik wytrzymałości

Piotr Pacewicz

Debata WF z Klasą. "Rodzice, którzy nie lubią się ruszać, blokują rozwój fizyczny swoich dzieci"

Debata WF z Klasą. "Rodzice, którzy nie lubią się ruszać, blokują rozwój fizyczny swoich dzieci"

WF z Klasą opuścił mury szkolnej twierdzy i zapukał do uczniowskich domów. Ale rodzice nie chcą otwierać drzwi. Uważają, że wychowanie fizyczne to tylko mało istotny przedmiot. Takim myśleniem nieświadomie robią dzieciom krzywdę. Jak zmienić ich podejście?

Jonathan Franzen: Dorastałem dwa razy

Byłem bardzo nieszczęśliwym 14-latkiem, ale który 14-latek jest szczęśliwy? Chyba że jest najładniejszą dziewczyną w klasie. Z Jonathanem Franzenem, autorem ''Wolności'', rozmawia Karolina Sulej

Nierozważni i romantyczni. Kontrowersyjne związki partnerów z dużą różnicą wieku

To związki, w których wszyscy są źle oceniani. Młodsi - że są interesowni lub naiwni, starsi - że manipulują i wykorzystują młodszych. Z dr Alicją Długołęcką, edukatorką seksualną, rozmawia Paulina Reiter

Wskaźnik wytrzymałości na skręcanie

Wskaźnik wytrzymałości na skręcanie – w mechanice wielkość charakteryzująca odporność prętów na skręcanie.Wskaźnik wyraża iloraz momentu skręcającego pręt i naprężenia stycznego w pręcie: W=\frac{M}{\tau^{max}} Wartość wskaźnika wynika z geometrycznych cech przekroju poprzecznego pręta

Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie

Wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie - iloraz geometrycznego momentu bezwładności względem osi obojętnej i odległości skrajnego włókna przekroju od tej osi.W_x = } gdzie: I_x\, - geometryczny moment bezwładności względem osi x pokrywającej się z osią obojętną przekroju e_{max

Moment skręcający

skręcaniu element, charakteryzowana przez moduł Kirchhoffa, "sztywność" przekroju konkretnego pręta, wyrażana przez wskaźnik wytrzymałości na skręcanie. Wzory Moment pary sił odległych o a\! o wartości F\! wynosi M = F \cdot a\!. Zobacz też: statyka

Wytrzymałość gruntu na ścinanie

sytuacji krótkoterminowego obciążenia, która określa wartość niedrenowanej wytrzymałości w sytuacji naprężenia całkowitego oraz (2) teoria Coulomba-Mohra związana z zasadą naprężenia efektywnego przy długotrwałym obciążeniu gruntu określająca wartość wytrzmałość drenowanej.Do określenia punktu

Mechanika gruntów

. Wytrzymałość na ścinanie Większość problemów w geotechnice np. nośność płytkich i głębokich posadowień, stateczność skarp, projektowanie ścian oporowych, upłynnienie gruntu itd., jest związanych z wytrzymałością gruntu na ścinanie. Wartości wytrzymałości na ścinanie są wykorzystywane dla rozwiązywania

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.