wskaźnik wytrzymałości

MD

Suplementy na odchudzanie - czy warto je stosować?

Suplementy na odchudzanie - czy warto je stosować?

Suplementy na odchudzanie to jedne z najpopularniejszych produktów na początku lata. Wydaje nam się, że dzięki nim schudniemy łatwo i szybko. Czy one naprawdę działają? Które z nich są bezpieczne dla zdrowia? Na które warto uważać? Jakie składniki powinny zawierać, żeby zadziałały? Wątpliwości rozwiewa dietetyk Katarzyna Błażejewska. 

Jonathan Franzen: Dorastałem dwa razy

Byłem bardzo nieszczęśliwym 14-latkiem, ale który 14-latek jest szczęśliwy? Chyba że jest najładniejszą dziewczyną w klasie. Z Jonathanem Franzenem, autorem ''Wolności'', rozmawia Karolina Sulej

Nierozważni i romantyczni. Kontrowersyjne związki partnerów z dużą różnicą wieku

To związki, w których wszyscy są źle oceniani. Młodsi - że są interesowni lub naiwni, starsi - że manipulują i wykorzystują młodszych. Z dr Alicją Długołęcką, edukatorką seksualną, rozmawia Paulina Reiter

Twój szczęśliwy numerek

Twój szczęśliwy numerek

kwasu moczowego we krwi, mierzyć sobie ciśnienie tętnicze, sprawdzać gęstość kości i wyliczać BMI (body mass index - wskaźnik masy ciała). Jeżeli okaże się, że nasze wyniki nie trzymają się zalecanych norm i dalekie są od ideału, trzeba zacząć działać jak najszybciej, by maksymalnie zbliżyć się do

Wskaźnik wytrzymałości na skręcanie

Wskaźnik wytrzymałości na skręcanie – w mechanice wielkość charakteryzująca odporność prętów na skręcanie.Wskaźnik wyraża iloraz momentu skręcającego pręt i naprężenia stycznego w pręcie: W=\frac{M}{\tau^{max}} Wartość wskaźnika wynika z geometrycznych cech przekroju poprzecznego pręta

Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie

Wskaźnik wytrzymałości przekroju na zginanie - iloraz geometrycznego momentu bezwładności względem osi obojętnej i odległości skrajnego włókna przekroju od tej osi.W_x = } gdzie: I_x\, - geometryczny moment bezwładności względem osi x pokrywającej się z osią obojętną przekroju e_{max

Moment skręcający

skręcaniu element, charakteryzowana przez moduł Kirchhoffa, "sztywność" przekroju konkretnego pręta, wyrażana przez wskaźnik wytrzymałości na skręcanie. Wzory Moment pary sił odległych o a\! o wartości F\! wynosi M = F \cdot a\!. Zobacz też: statyka

Wytrzymałość gruntu na ścinanie

sytuacji krótkoterminowego obciążenia, która określa wartość niedrenowanej wytrzymałości w sytuacji naprężenia całkowitego oraz (2) teoria Coulomba-Mohra związana z zasadą naprężenia efektywnego przy długotrwałym obciążeniu gruntu określająca wartość wytrzmałość drenowanej.Do określenia punktu

Mechanika gruntów

. Wytrzymałość na ścinanie Większość problemów w geotechnice np. nośność płytkich i głębokich posadowień, stateczność skarp, projektowanie ścian oporowych, upłynnienie gruntu itd., jest związanych z wytrzymałością gruntu na ścinanie. Wartości wytrzymałości na ścinanie są wykorzystywane dla rozwiązywania

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.