zyczenia na slub stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego

Akt stanu cywilnego – pojedynczy wpis w księdze stanu cywilnego, który rejestruje stan cywilny osoby poprzez urzędowe odnotowanie określonych zdarzeń. W prawie polskim istnieją trzy rodzaje takich aktów: akt urodzenia, akt małżeństwa i akt zgonu. Akty stanu cywilnego stanowią wyłączny dowód

Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego

Międzynarodowa Komisja Stanu Cywilnego (La Commission internationale de l'État Civil, CIEC) jest organizacją międzyrządową, której celem jest koordynacja współpracy międzynarodowej w zakresie stanu cywilnego, a także usprawnianie działania krajowych urzędów stanu cywilnego. Siedziba Komisji

Urząd stanu cywilnego

Urząd stanu cywilnego (USC) – jednostka organizacyjna wchodząca w skład urzędu gminy powołana ustawą Prawo o aktach stanu cywilnego do rejestracji zdarzeń określonych w tej ustawie. Zdarzeniami tymi są urodzenie, zawarcie związku małżeńskiego i zgon. Pojedyncza gmina stanowi okręg USCPrawo

Księga stanu cywilnego

Księga stanu cywilnego – rejestr publicznoprawny prowadzony przez urząd stanu cywilnego w celu rejestracji stanu cywilnego osób. Księga taka ma obecnie postać papierową (strony księgi uzupełniane są ręcznie, maszynowo lub poprzez wydruk komputerowy); istnieje możliwość równoległego

Urząd Stanu Cywilnego w Płocku

Urząd Stanu Cywilnego w Płocku mieści się przy ulicy Kolegialnej i jest zabytkowym pałacykiem wybudowanym na zlecenie Anny i Ludwika Flatau (rodziców Edwarda Flatau) około 1885 roku. Pałacyk jest w stylu póznego klasycyzmu. Składa się z trzech sal: Sali Ślubów, Sali Toastów, oraz Sali Kolumnowej

Tekst udostępniany na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa, na tych samych warunkach, z możliwością obowiązywania dodatkowych ograniczeń. Zobacz szczegółowe informacje o warunkach korzystania.
Zasady zachowania poufności. O Wikipedii. Korzystasz z Wikipedii tylko na własną odpowiedzialność. Materiał pochodzący z Wikipedii został zmodyfikowany poprzez ograniczenie liczby przypisów. Wikipedia® is a registered tradmark of the Wikimedia Foundation.